Koning Kevin?

Koning Kevin vzw is een landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Ons doel is om bij kinderen en jongeren een speelse, verantwoordelijke en bezielde houding te stimuleren.

We organiseren activiteiten waarin - behalve een overdaad aan dans, toneel, muziek, beeld, media en spel - veel creativiteit aan bod komt. We doen dat met 11 vaste medewerkers en bijna 200 vrijwilligers.

We geven vorming aan begeleiders van kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Daarvoor hebben we een uitgebreid cursusaanbod, dat begint met de Basiscursus animator, en eindigt met de instructeurscursus. Daarnaast bieden we een pakket vorming op aanvraag aan, waarvan vorm en inhoud aangepast kan worden aan de noden en verlangens van de aanvrager.

In de zomervakantie organiseren we creatieve kinder- en jongerenvakanties. De begeleiders van die vakanties zijn stuk voor stuk getraind door Koning Kevin.

We zijn voortdurend op zoek naar vernieuwing, en schuwen het experiment niet. We proberen nieuwe spelvormen uit in onze laboprojecten, en gaan originele kruisbestuivingen aan met andere organisaties zoals Brede School of het Leuvense Museum M.

Onze thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo, dat we ook uitbaten als jeugdverblijfscentrum Heiberg.

Visie & Missie van Koning Kevin

Koning Kevin wil speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling stimuleren bij kinderen, jongeren en hun begeleiders in functie van een maatschappijgerichte persoonsontwikkeling. Koning Kevin gelooft dat dit alleen maar kan als zij op een authentieke en kwetsbaar open manier in de wereld staan. Daarom organiseert Koning Kevin een waaier aan initiatieven in de domeinen van de kunst van het spelen, van de speelse kunsteducatie en van intra- en interpersoonlijke dynamiek.

  • Speelse mensen verhouden zich op een creatieve manier tot hun omgeving. Het is de actieve kritische houding van iemand die naar de wereld kijkt en zich afvraagt wat hij hiermee kan doen. Speelsheid houdt in dat je je verwondering voedt en het onverwachte opzoekt.
  • Verantwoordelijke mensen zijn dat op drie manieren. Verantwoordelijkheid voor jezelf betekent dat je je leven in eigen handen neemt en dingen durft doen met respect voor je eigen vermogens en onvermogens. Verantwoordelijkheid voor de andere betekent dat je met zorg, empathie en oprechtheid met andere mensen omgaat. Verantwoordelijkheid voor de wereld draait om constructief leven en handelen, actief omgaan met je burgerschap en je bewust zijn van je eigen impact op de wereld.
  • Bezielde mensen geloven in wat ze zelf doen en blijven zoeken naar manieren om hun bezieling te voeden. Vanuit bezieling inspireer en enthousiasmeer je anderen.

Om speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling bij mensen te kunnen stimuleren zijn er voor Koning Kevin twee basiswaarden: authenticiteit en kwetsbare openheid. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op individuen (om speels, bezield en verantwoordelijk te zijn moet je ook authentiek zijn en je kwetsbaar opstellen) als op de werking van Koning Kevin.

  • Authenticiteit is het streven naar oprecht geloof in wat we zeggen en doen. We streven naar mensen die durven zeggen wat ze denken, achter de dingen staan die ze doen, over zichzelf kunnen reflecteren en zich voortdurend ontwikkelen.
  • Kwetsbare openheid het ons actief openstellen voor wat ons omringt, onszelf tonen met onze gebreken en hierbij bewust de confronterende ontmoeting aangaan met de ander. Dit betekent dat je je openstelt voor wie anders is dan jij, zonder dat je vooraf weet wat de ontmoeting met die andere met jezelf zal doen.

Om deze doelstellingen te realiseren, organiseert Koning Kevin een waaier aan activiteiten voor kinderen, jongeren en hun begeleiders binnen drie domeinen: de kunst van het spelen, speelse kunsteducatie en inter- en intrapersoonlijke dynamieken.

Interesse in méér info over onze visie en missie? Download hier het witboek van Koning Kevin.