Attest (hoofd)animator & instructeur

 

Je wil een attest in het jeugdwerk behalen?

Koning Kevin organiseert drie verschillende cursussen waarmee je een attest kan behalen (Animator, Hoofdanimator en Instructeur). Deze attesten zijn erkend door de Vlaamse Overheid en hiermee kan je binnen het jeugdwerk (speelpleinwerking, jeugdbewegingen, jeugdorganisaties,..) aan de slag als animator, hoofdanimator of instructeur. 

Hoe kan je dit attest behalen? Door het volledige traject te doorlopen: je volgt een cursus animator, hoofdanimator of instructeur van 50 uur, je loopt 50 uur stage bij een erkende stageplaats en je neemt tenslotte deel aan een evaluatiemoment van vier uur. Deze drie stappen moet je doorlopen binnen de drie jaar na je cursus. Op het evaluatiemoment ontvang je je attest.

Hoe werkt dit dan?

Cursus

Je volgt een cursus animator, hoofdanimator of instructeur van 50 uur bij Koning Kevin.
Hier krijg je een trajectboekje dat in iedere jeugdwerkorganisatie hetzelfde is en gidst je door het hele traject. (Belangrijk: zorg dat je dit boekje niet verliest tijdens je traject!)

Stage

Binnen ieder traject loop je in totaal 50 uur stage bij een erkende stageplaats. Benieuwd of je stageplaats een erkenning heeft? Bekijk het hier. Staat jou stageplaats niet in de lijst, dan voldoet deze stageplaats niet aan de wettelijke voorschriften om als stageplaats te functioneren of zijn ze nog niet geregistreerd. Concreet wilt dit zeggen dat deze stageplaats niet kan dienen als officiele stage. Je vraagt het best vooraf aan de organisatie ofdat ze erkend zijn als stageplaats. Om erkend te worden als stageplaats moet de stagebegeleider in de organisatie minstens voldoen aan één van volgende begeleiderseisen (voldoet jouw stagebegeleider niet aan deze vereisten, dan kan deze persoon de rol van stagebegeleider niet opnemen) :

Een attest instructeur bezitten of
Een attest hoofdanimator bezitten of
Een diploma bezitten met minimum 60u pedagogische ervaring of
Beroepskracht zijn met pedagogische bevoegdheden (in het jeugdwerk of jeugddiensten)

Het evaluatiemoment

Tijdens dit evaluatiemoment reflecteer je in groep over het verloop van de cursus en de stageperiode. Als alles goed is verlopen ga je naar huis met een attest op zak!
Een lijst van mogelijke evaluatiemoment vind je hier terug.

Heb je nog vragen of bedenkingen? Hanne, onze kadervormingsverantwoordelijke, beantwoordt ze met plezier! Je kan haar bereiken via Hanne@koningkevin.be of op T 016 350 550.

Een schematische voorstelling van je traject wanneer je cursus wil volgen.

Je wilt graag je attest behalen en volgde cursus voor oktober 2015?

Je kan je attest jammer genoeg niet meer halen met de cursus die je gevolgd hebt.
Wil je toch nog je attest behalen? Dan zal je de cursus opnieuw moeten volgen.