Praktische informatie

Contacteer ons

Als je vragen of opmerkingen hebt over het aanbod of de mogelijke deelname (inhoudelijk, praktisch, financieel…) dan kan je steeds contact opnemen met het secretariaat. Via mail kan dit op info@koningkevin.be. Telefonisch zijn we bereikbaar op 016 350 550, van dinsdag tot en met vrijdag, doorlopend van 9u30 tot 17u30 (tijdens de schoolvakanties van maandag tot en met vrijdag van 9u30 tot 16u).

Prijzen

In de prijs van een vakantie is alles inbegrepen: het verblijf, de maaltijden, kwalitatieve begeleiding en verzekering van lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (let op: schade aan eigen materiaal en diefstal zijn niet verzekerd). De totale kostprijs is vooral afhankelijk van de reële kosten van elke vakantie: locatie -en verblijfskosten, materiaalkosten, vrijwilligersvergoedingen, vervoerskosten,...

Bij elke vakantie zie je twee prijzen staan. Je mag helemaal zelf kiezen welk bedrag (tussen beide prijzen) je wil betalen. Met dit solidair prijzensysteem wil Koning Kevin aandacht schenken aan de diversiteit in de maatschappij en streven naar gelijke kansen voor ieder kind.

Betalen in schijven

Betaal je de vakantie liever in schijven? Neem contact op met ons secretariaat om een regeling af te spreken. Vooraf gemaakte afspraken zijn nodig voor ons digitaal systeem om rekening te houden met deze gespreide betalingen. Samen proberen we een oplossing te zoeken voor elke drempel.

Verminderde inschrijvingsprijs

Vroegboekactie

Schrijf je in tussen 6 december 2016 en 31 januari 2017 voor een vakantie in de zomermaanden en ontvang 5 % korting op de vermelde minimumprijs. 

Bijvoorbeeld: voor een vakantie waar je 200 euro voor betaalt, geeft deze actie recht op een korting van 10 euro, je betaalt dus slechts 190 euro.

Vakanties aan halve prijs

Koning Kevin doet veel inspanningen om de prijs van haar vakanties zo laag mogelijk te houden. Daarnaast bieden we ook dit jaar enkele vakanties aan aan de helft van de normale prijs. Op deze manier proberen we de financiële drempel voor deze vakanties helemaal weg te werken. Je kan deze vakanties herkennen in onze brochure en op de website aan het spaarvarkentje icoon.

Steunpunt vakantieparticiatie

Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen - wonend in Vlaanderen of Brussel - die om financiële redenen of wegens bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen. Bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,... Koning Kevin voorziet elk jaar een aantal vakantieplaatsen aan een sterk verminderde prijs. Deze inschrijvingen worden niet behandeld door Koning Kevin zelf, maar door het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Om te weten of je voldoet aan de voorwaarden voor een prijsvermindering, kun je bellen naar het gratis nummer 1700 of een kijkje nemen op www.vakantieparticipatie.be.

Enkele OCMW's werken ook actief samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. Vraag bij het OCMW waar jij bent aangesloten na of je van deze voordelen gebruik kan maken.

Onze kortingspartners

Je kan genieten van 15% korting op de minimumprijs als je
 • lid bent van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
 • personeelslid bent van de Vlaamse Overheid
 • een lerarenkaart hebt
 • gebruik maakt van de Pluspas
 • lid bent van Samenaankoop KU Leuven
 • een FED+ kaart hebt
 • personeelslid bent van Universiteit Hasselt
 • lid bent van Pleegzorg Vlaanderen

Bijvoorbeeld: voor een vakantie waar je 200 euro voor betaalt, geeft deze actie recht op een korting van 30 euro. Je betaalt dus slechts 170 euro. Deze korting is niet cumuleerbaar met de vroegboekactie.

Om van deze korting te genieten, geef je bij inschrijving in het vakje kortingscode het volgende door: naam organisatie/bedrijf/voordeelkaart + je lid(kaart)nummer of personeelsnummer (bvb. lerarenkaart - 28006301354-000100). De korting zal verrekend worden op je betaaluitnodiging.

NIEUW! - Partena vriendenkorting (vanaf 16/1/2016)

Ben jij lid van Partena en wil je mee op vakantie of cursus met Koning Kevin? Goed nieuws! Want niet alleen jij, ook jouw vrienden hebben recht op de 15% korting voor Partenaleden. Hoe gaat dat dan voor hen bij inschrijving zo zonder lidnummer om toe te voegen aan de kortingscode? Zij vullen in plaats van een lidnummer gewoon de naam in van de vriend of vriendin die wel lid is van Partena. Opgelet! Vereiste is wel dat jij je eerst of tegelijkertijd inschrijft met je vriend(en) en niet pas nadien.

Bijvoorbeeld: Karel Janssen is lid van Partena en wil samen met zijn vrienden Roos en Bas mee op een vakantie of cursus van Koning Kevin. Karel krijgt 15% korting als hij bij inschrijving de kortingscode KONING PARTENA 15% - lidnummer ingeeft. Roos en Bas krijgen ook 15% korting als zij bij hun inschrijving de kortingscode KONING PARTENA 15% - Karel Janssen. Deze korting is enkel geldig als Karel zich eerst of tegelijkertijd inschrijft met Bas en Roos.

Fiscaal voordeel

Voor kinderen tot en met 11 jaar krijg je aan het einde van de vakantie een fiscaal attest waarmee je een deel van het inschrijvingsgeld kunt aftrekken van je personenbelasting.

Andere

Bij sommige gemeentes, OCMW's, werkgevers, of mutualiteiten kan je gehele of gedeeltelijke terugbetalingen krijgen. Hiervoor informeer je best even bij de dienst in kwestie. Wij vullen met plezier de nodige documenten voor je in.

Combinatie van kortingen: wat betaal ik werkelijk voor de vakantie?

VOORBEELD:

Op een vakantie van 6 dagen, waarvoor je €200 betaalt, geeft de actie van één van de kortingspartners recht op een korting van €30. Dat betekent dat je slechts €170 betaalt. 

Daarnaast kan je een fiscaal attest inbrengen (voor kinderen t.e.m. 11 jaar) dat per dag 30% van maximum €11,20 euro terugbetaalt. Dat betekent dus 6 x (ongeveer) €3 = €18

Verder kan je via je mutualiteit een aanvraag indienen tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld, waarmee je gemiddeld €20 terugkrijgt.

Als we deze twee optellen, krijg je nog eens €38 terug. 

€170 - €38 = €132

In totaal betaal je slechts €132 voor deze vakantie (die normaal €200 kost).

Meer info?

In het voorjaar organiseren we 4 infomomenten over onze vakanties, die je vanuit je zetel thuis kan meevolgen via een webinar. Dat is een zeer toegankelijk online systeem waar we je graag toegang tot bezorgen. Er zal ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

Deze infomomenten gaan telkens over het algemene vakantieaanbod en zijn volledig vrijblijvend. Heb je een vraag over één specifieke vakantie? Dan kan je die daar natuurlijk ook stellen.

De infomomenten zullen doorgaan op volgende momenten:

 • donderdag 21 januari om 19u30
 • dinsdag 26 januari om 19u30
 • donderdag 11 februari om 19u30

Afhankelijk van de vraag, kan het zijn dat we extra infomomenten organiseren. Hou de website in de gaten!

Ben je geïnteresseerd in een infomoment? Wij horen het graag! Inschrijven voor een infomoment kan via een mailtje naar info@koningkevin.be. Verdere info volgt dan via mail.

Koning Kevin carpoolt

Vervoer naar en van de vakantieplaats regel je in principe zelf. Je kan ook een zoekertje plaatsen via het facebook-evenement van jouw vakantie. Daar kan je zowel vervoer aanvragen als plaatsen aanbieden (dit voor de heen en/of terugrit). Voor het milieu, voor ontmoetingen met andere ouders, of gewoon voor het praktische gemak. 

Kennismaking

We vinden het belangrijk dat onze begeleiders aan het begin en einde van elke vakantie contact hebben met de ouders. En we nemen hier graag de tijd voor. Daarom organiseren we bij elke vakantie een start-en slotmoment. Hoe dit precies gaat -of het iets kleins is of iets groot, iets met een toonmoment of niet- dat kan bij elke vakantie anders zijn. Hou hiervoor de mail met praktische info die je na inschrijving krijgt in de gaten.