Reserveren

Van reservatie tot facturatie in vijf stappen

  1. Je neemt telefonisch contact op tijdens de kantooruren of via de inschrijfvelden op dit web. Je hoort of ziet dan meteen of de gewenste periode nog vrij is. Je kan natuurlijk ook informeren via mail.
  2. Nadien sturen wij je een reservatiecontract in tweevoud op. Lees het contract goed na en stuur ons beide exemplaren ondertekend terug. Tegelijkertijd stort je het aangeduide voorschot op onze rekening. Wij sturen je dan per kerende een ondertekend contract terug.
  3. Enkele dagen voor je verblijf bel je ons even voor de laatste afspraken of bestellingen (afhalen van de sleutels, materiaal-vraagjes,...).
  4. Je verblijf.
  5. Na je verblijf sturen we je de factuur. Je betaalt het nog openstaande bedrag na aftrek van het voorschot.

Vanaf wanneer kan ik reserveren?

De erkende jeugdwerkverenigingen zijn onze belangrijkste doelgroep en krijgen daarom een langere reserveringstermijn. Groepen uit het jeugdwerk kunnen 2 jaar op voorhand Heiberg reserveren. Andere organisaties en groepen kunnen een jaar vooraf reserveren.

Online reserveren

Weldra komt er een reserveringsformulier online. Voorlopig kan je mailen of bellen (016 350 550).