Prijzen

De huurprijs van verblijfscentrum Heiberg is afhankelijk van welke groep het gebouw huurt. We willen hierbij voorrang geven aan groepen die actief zijn in het jeugdwerk, omdat dat onze belangrijkste doelgroep is. Zij krijgen daarom een langere reserveringstermijn. Groepen uit het jeugdwerk kunnen 2 jaar op voorhand Heiberg reserveren. Andere organisaties en groepen kunnen een jaar vooraf reserveren. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende prijzen.

We onderscheiden drie prijscategoriën:
- Basisprijs
- Tarief voor erkende jeugdwerkverenigingen
- Tarief voor scholen en niet-erkende jeugdverenigingen

Het gebouw wordt per dag verhuurd.
Een dag loopt hierbij telkens van 17.00u (dag 1) tot 16.00u (dag2)
Opmerking: Aankomst- en vertrekuur zijn indicatief en afhankelijk van aansluitende reservaties nog aanpasbaar.

In de huurprijs zit alle energiekosten en waterverbruik verrekend.
Extra kosten die worden aangerekend: verbruik vuilzakken Stad Leuven, extra schoonmaakkosten indien niet alles proper is, gebroken of verloren materiaal.

De prijzen zijn geldig vanaf 01 Januari 2017 tot 31 december 2017.

Hoofdbouw

De huurprijs van Heiberg (hoofdbouw) wordt berekend op basis van overnachtingen. In deze prijs is het gebruik van de volledige hoofdbouw inbegrepen: een eet- en werkruimte (9mx5,5m), 2 zithoeken, uitgeruste keuken, inkomhal, sanitair en slaapgelegenheid voor maximaal 44 personen.

Basisprijs: €8,5 per persoon per overnachting
Erkende Jeugdwerkgroepen: €6,5 per persoon per overnachting
Andere jeugdgroepen en scholen: €7,5 per persoon per overnachting

Extra voorwaarden

 • Je betaalt minimum 20 personen.
 • In het weekend en in schoolvakanties betaal je minimum 30 personen.
 • In het weekend en in schoolvakanties huur je Heiberg minstens voor een periode van 2 opeenvolgende dagen. In het weekend is dit van 17.00u vrijdagavond tot zondag 16.00u.
 • Je betaalt een poetsforfait van €130.
 • Je betaalt een afvalverwerkingsbijdrage van €20

Zijbouw

Als extra polyvalente ruimte

Wie de hoofdbouw huurt kan ‘de zijbouw’ (werk- of vergaderlokaal van 14mx5m) bijhuren aan een vaste prijs per dag.

Basisprijs: €47 per dag
Erkende Jeugdwerkgroepen: €36 per dag
Andere jeugdgroepen en scholen: €42 per dag

Je betaalt een poetsforfait van €50 

‘De zijbouw’ kan tevens als aparte ruimte gehuurd worden. In dat geval voorzien wij standaard een koffiezetmachine, waterkoker, thermossen en koffieservies. De huurder moet zelf voor de versnaperingen (thee, koffie,..) zorgen indien gewenst, dit wordt niet voorzien door ons. Het gebruik van gekoeld kraantjeswater is wel inbegrepen.

Je huurt de zijbouw voor een volledige dag, of slechts voor één dagdeel. Een dagdeel loopt van 8-13u, 13-18u of 18-23u.

Volledige dag

Dagdeel

Basisprijs

€103,5

€62,5

Erkende jeugdwerkverenigingen

€78

€47

Scholen en niet erkende verenigingen

€93,5

€57

Poetsforfait + Afvalverwerking

Huurders betalen verplicht een poetsforfait van €130 voor de eindschoonmaak. De groep borstelt wel alle gebruikte ruimtes, zet het meubilair op de juiste plaats terug en verwijdert alle vuilzakken en afval.

Er wordt hiernaast ook een afvalverwerkingskost van €20 aangerrekend.

Prijzen voor feesten

Voorheen kon Heiberg tegen een apart tarief ook voor feesten gehuurd worden.

Omwille van geluids- en andere overlast voor onze nabije buren is dit vanaf heden niet meer mogelijk. 

Reservatie- en annulatiekosten

Bij reservatie rekenen we een voorschot aan van 60% van de geschatte huurkost, met een minimum van €125.

Indien het contract voor aanvang van het verblijf wordt opgezegd rekenen we annulatiekosten aan.
- Langer dan 6 maanden op voorhand: 25 % van de voorziene totaalbedrag
- Tussen 6 en 2 maanden op voorhand: 50 % van het voorziene totaalbedrag
- Minder dan 2 maanden op voorhand: 100 % van het voorziene totaalbedrag

De kleine lettertjes

Bepalingen van het huurcontract Verblijfscentrum Heiberg

 1. Het voorschot dient te worden betaald, binnen de gestelde termijn, op bankrekening BE60 5230 8054 8370 van Koning Kevin vzw met vermelding  van de opgegeven mededeling
 2. Dit contract moet ondertekend teruggestuurd worden naar Koning Kevin vzw, Verblijfscentrum Heiberg, Kapellekensweg 2 te 3010 Kessel-Lo, eveneens binnen de gestelde termijn. (Een ondertekende gescande versie mag ook via mail verzonden worden naar heiberg@koningkevin.be)
 3. De overeenkomst is pas geldig als het ondertekende contract én het voorschot ons binnen de gestelde termijn bereikt. Koning Kevin vzw kan dus ten allen tijde een aanvraag weigeren indien niet aan voorwaarde 1 en 2 is voldaan.
 4. Het voorschot bedraagt 60 % van de voorziene verblijfskost met een minimum van 125€.
 5. Voor de aanvang van het verblijf moet de lijst met alle overnachters worden doorgegeven (heiberg@koningkevin.be of via post)
 6. <b>Annulatieregeling</b>:
  Indien het contract wordt opgezegd eerder dan 6 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 25 % van de voorziene totaalbedrag aangerekend.
  Indien het contract wordt opgezegd op minder dan 6 maanden en minimum 2 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 50 % van het voorziene totaalbedrag aangerekend.
  Indien het contract wordt opgezegd minder dan 2 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 100 % van het voorziene totaalbedrag aangerekend.
  In geval van gedeeltelijke annulatie van het contract gelden bovenstaande percentages en termijnen voor het bedrag van de geannuleerde delen.
 7. Bij laattijdige betaling wordt een verwijlinterest van 1,50 % per maand aangerekend. Eventuele gerechtelijke rente en gerechtskosten zijn in deze verhoging niet inbegrepen. Vanaf de 2e betaalherinnering wordt een administratiekost van € 25,00 aangerekend per aanmaning.
 8. Een dag start standaard om 18u en eindigt om 16u de daaropvolgende dag. Afwijkende aankomst- en vertrekuren worden telkens afgesproken met de verantwoordelijke van het verblijfcentrum en staan vermeld op dit contract.
 9. De huurder zorgt zelf voor WC-papier, afwasmiddel, handdoeken, EHBO, onderlaken, kussensloop en slaapzak/deken.
 10. Eventuele schade aan het gebouw of aan materialen van het verblijfcentrum zal integraal aangerekend worden evenals de werkuren besteed aan onvoorziene opkuis van lokalen, van materialen of terreinen die niet volgens de afspraken in dit contract werden achtergelaten (€ 25,50 per begonnen uur).
 11. De huurder is volledig aansprakelijk voor ongevallen, overtredingen van de wet, in het bijzonder op de openbare dronkenschap en de wetten op de geluidshinder en het nachtlawaai.
 12. Koning Kevin rekent een bedrag (€ 25,50 per begonnen uur) aan voor het veroorzaken van brand- of inbraakalarm door toedoen van de verblijvende groep én wordt de kost aan externen (brandweer, onderhoudsfirma,...) doorgerekend aan de verblijvende groep.
 13. De verblijvers in het centrum houden zich aan de leefregels.
 14. Geschillen worden beslecht bij de vrederechter te Leuven.